LUKUKILPAILUN SÄÄNNÖT

SYYSMYSTEERI 2017

(päivitetty 10.11. klo 3.50)

1. KILPAILUAIKA

Syysmysteeri pidetään lauantaina 11.11.2017. Osallistumisaikaa on kolme tuntia (12.00-15.00).

2. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ

Kilpailun järjestää kirjailija Ilkka Mattila (jäljempänä ’Järjestäjä’). Lukukilpailun yhteistyökumppaneita ovat Reuna-kustantamo, Huawei Suomi, Elisa Kirja sekä Storytel. Lukukilpailuun liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä sähköpostitse (syysmysteeri(at)mysteerinmurtajat.fi).

3. KILPAILUN IDEA

Kilpailijan tehtävänä on ratkaista salapoliisitarina, joka on ladattavissa sivustolta 12.00 alkaen.

4. OSALLISTUMISOIKEUS

Syysmysteeriin voivat osallistua sekä Suomessa että ulkomailla asuvat peruskoululaiset. Koska kisa on tarkoitettu alaikäisille, kilpailija tarvitsee huoltajan suostumuksen kilpailuun osallistumiseen. Kilpailija vastaa luvasta itse.

Kilpailussa on kaksi sarjaa:

  • Sarja A: 1.–3.-luokkalaiset

  • Sarja B: 4.–9.-luokkalaiset

Kilpailuun eivät voi osallistua kilpailun Järjestäjän lähisukulaiset, kilpailun palkinnoista vastaavien yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt.

5. KILPAILUN PALKINNOT

SARJA A:

1. Honor 6A -uutuuspuhelin (arvo 179€)

2. Lahjakortti, Elisa Kirja (arvo 50€)

3. Lahjakortti (3kk), Storytel.fi (arvo 50,97€)

SARJA B:

1. Honor 9 -uutuuspuhelin (arvo 499€)

2. Lahjakortti, Elisa Kirja (arvo 50€)

3. Lahjakortti (3kk), Storytel.fi (arvo 50,97€)

Lisäksi kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan Storytel.fi:n lahjakortti, joka oikeuttaa ääni- ja e-kirjapalvelun vapaan käytön 3kk:n ajan. Palkinnon arvo on 50,97€.

Koska kyseessä on koululaiskilpailu, eivät palkinnot ole tuloverolain (TVL) 84 §:n mukaan veronalaista tuloa.

6. OSALLISTUMINEN

Lukukilpailuun ei ole pakko ilmoittautua etukäteen, mutta se on suositeltavaa. Molempien sarjojen kilpailutarinat ovat kilpailuaikana vapaasti ladattavissa lukukilpailun sivuilta. Tarinan luettuaan ja rikoksen ratkaistuaan kilpailijan täytyy lähettää ratkaisu perusteluineen sähköpostitse tai kilpailusivustolle avattavan vastauslomakkeen avulla. Vastausosoite ja -ohjeet löytyvät kilpailutarinoiden lopusta.

Kilpailuun voi osallistua vain yhdellä vastauksella. Mikäli joku lähettää useampia vastauksia, ainoastaan ensimmäisenä lähetetty vastaus otetaan huomioon. Vastauksia ei voi perustella jälkikäteen.

Koululuokille on tarjolla lisäkilpailu. Aktiivisin lukukilpailuun osallistunut porukka palkitaan erityispalkinnolla. Opettajan tai muun luokan edustajan täytyy ilmoittaa luokkansa 10.11. mennessä. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumissivulta.

7. VOITTAJIEN VALITSEMINEN

Nuorempien sarjan (Sarja A) palkinnot arvotaan kilpailun aikana oikein vastanneiden kesken.

Vanhempien sarjan voittaa ensimmäisenä oikein vastannut kilpailija.

Pelkkä arvaus ei riitä, vaan kilpailijan täytyy perustella vastauksensa! Ratkaisu ja perustelut voivat pohjautua kilpailutarinan lisäksi muuhun yleistietoon.   Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä kilpailijoiden perustelut. Lauseiden tai sanojen oikeinkirjoitusta ei arvioida tässä kilpailussa.

Kilpailun Järjestäjä on yhteydessä voittajiin sähköpostitse ja/tai puhelimitse jo kilpailupäivän aikana. Kilpailussa palkittavien tulee todistaa henkilöllisyytensä yhden (1) vuorokauden sisällä järjestäjän pyynnöstä. Lue lisää kohdasta ”13. Palkintojen saajat”.

8. TOIMINTA POIKKEUSTILANTEISSA

Mikäli kilpailun aikana tapahtuu oleellisia tarinan lataamiseen tai muita aineistoon käsittelyyn liittyviä ongelmia, arvotaan myös Sarja B:n palkinnot oikein vastanneiden kesken. Katso lisää kohdasta ”11. Ongelmatilanteet kilpailun aikana”.

Kaikenlainen kilpailuosallistumisten manipulointi johtaa jatkoseurauksiin (esim. kilpailusta sulkeminen). Katso lisää kohdasta ”13. Palkintojen saajat”.

9. JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen liittyen. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Järjestäjä vastaa yksin kilpailun aikana tai sen jälkeen tapahtuvista päätöksistä, mutta voi epäselvissä tilanteissa konsultoida sopivaksi katsomiaan asiantuntijoita.

10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Kilpailun yhteydessä kerättäviä yhteystietoja käytetään ainoastaan kilpailun toteuttamiseen ja siitä tiedottamiseen. Osallistumalla kilpailuun osanottaja myöntää Järjestäjälle oikeuden julkaista tietoja voittajista sivustoillaan. Kaikki kilpailuun liittyvät henkilötiedot hävitetään kilpailun tulosten varmistuttua. Katso lisää kohdasta ”14. Yksityisyyden suoja”.

TARKEMMAT SELITYKSET MUUTAMIIN SÄÄNTÖIHIN

Kilpailua ei ole ennen järjestetty. Mahdollisiin yllätyksiin pyritään varautumaan jo etukäteen.

Kilpailuun voi valmistautua lataamalla sivustolta  ”Syysmysteerin testikirjan” (ladattavissa viimeistään viikolla 44). Jos testitarinan kanssa ilmenee ongelmia, jotka eivät johdu omista nettiyhteyksistä, laitteistosta tai puutteellisista sovelluksista, ongelmista pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse kilpailun järjestäjälle (syysmysteeri(at)mysteerinmurtajat.fi).

Jos ongelmat kilpailun aikana johtuvat esimerkiksi kilpailijan käyttämästä laitteistosta, nettiyhteydestä tai ohjelmistoista, ei sillä ole vaikutusta koko kilpailun kulkuun.

Mikäli ongelmat johtuvat asioista, joista Järjestäjä on periaatteessa vastuussa ja joihin tämä voisi toimillaan vaikuttaa (esim. kilpailusivuston kaatuminen, ruuhkat multimedian avaamisessa), toimitaan kilpailun Järjestäjän parhaimmaksi katsomalla tavalla.

Jos heti kilpailun alussa tapahtuu oleellisia kilpailutarinan lataamista hidastavia ongelmia, jotka asettavat vanhempien sarjaan (Sarja B) osallistuvat eriarvoiseen asemaan, muutetaan sarjan voittajien valintatapaa. Tällöin voittajat arvotaan (ensimmäisen tunnin tai kilpailun aikana) oikein vastanneiden kesken. Jos ongelmien ilmaantuessa kilpailun voittaja on jo selvillä, ei kilpailun sääntöjä enää muuteta.

Palkinnot lähetetään voittajille mahdollisimman nopeasti, kuitenkin yhden (1) kuukauden sisällä kilpailun päättymisestä. Koululuokkia koskeva kirjapalkinto toimitetaan kevään 2018 aikana.

Kilpailun järjestäjä ilmoittaa palkinnoista henkilökohtaisesti palkinnon saajille sekä toimittaa tiedon voittajista palkinnoista vastaaville yhteistyökumppaneille. Järjestäjä ei vastaa palkintojen toimituksesta. Palkinnon voittaja voi kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa. Lunastamatta jäävää palkintoa ei korvata muilla tavoilla, eikä palkintoja voi vaihtaa toiseen.

Storytelin lahjakortin lunastamista varten lahjakortin vastaanottajan (tai huoltajan) täytyy ilmoittaa pankki- tai luottokorttitiedot Storytel-palveluun. Siitä ei aiheudu kuluja lahjakortin voimassaoloaikana. Lisää tietoa käytännöistä löytyy osoitteessa www.storytel.fi.

Kilpailun järjestäjä on yhteydessä voittajiin sähköpostitse ja/tai puhelimitse jo kilpailupäivän aikana.

Kilpailussa palkittavien tulee todistaa henkilöllisyytensä yhden (1) vuorokauden sisällä Järjestäjän pyynnöstä. Osallistujien iän vuoksi tunnistautuminen tehdään yhdessä huoltajan/huoltajien kanssa. Tunnistautumiseen liittyviä järjestelyjä varten järjestäjä ottaa yhteyttä kilpailun virallisesta sähköpostiosoitteesta. Tunnistautumiseen liittyvistä yksityiskohdista sovitaan yhdessä kirjallisesti, joten puhelimitse tietoja ei pidä luovuttaa!

Palkittavan henkilön tietojen täytyy täsmätä kilpailun vastauksen yhteydessä annettuihin yhteystietoihin. Jos yhteystiedot eivät toimi tai henkilöllisyyden osalta on syytä epäillä väärinkäytöksistä, menettää henkilö oikeutensa palkintoon. Mikäli kilpailun aikana tai sen jälkeen tulee ilmi asioita, joissa palkittavaa tai muita tämän lähipiiriin kuuluvia henkilöitä on syytä epäillä väärinkäytöksistä kilpailussa, voi Järjestäjä tehdä asiasta virallisen tutkintapyynnön.

Kilpailun Järjestäjä ei luovuta kilpailijoiden, opettajien tai koulujen tietoja kolmansien osapuolten haltuun. Henkilötietoja käytetään ainoastaan kilpailuun liittyviin järjestelyihin sekä palkintojen jakamiseen. Kaikki kilpailuun liittyvät henkilötiedot hävitetään kilpailun tulosten valmistuttua.

Kilpailun järjestäjä voi tehdä yhteistyötä kilpailun järjestämiseen liittyvissä teknisissä asioissa (esim. palvelimen ylläpito, kysymysten laadinta) kolmansien osapuolten kanssa. Mikäli kilpailuun liittyvät tekniset asiat (esim. palvelimen ylläpito) saattavat kilpailun tietoja näiden tahojen nähtäville, he käsittelevät näitä tietoja vain kilpailun teknisten asioiden puitteissa ja heitä sitoo edellä mainitut säännöt ja käytännöt henkilötietojen käsittelyyn.

Kilpailun tuloksista voidaan julkaista tilastotietoa siten että yksittäisten oppilaiden, koulujen tai kuntien tuloksia ei tilastoida. Tilastojen tarkoitus on tuottaa yleishyödyllistä tietoa koululaisten lukemisesta valtakunnallisella tasolla.

Kilpailun jälkeen palkitut osallistujat voidaan julkaista Mysteerinmurtajien sivustoilla sekä yhteistyökumppaneiden sivustoilla. Jos palkittu tai hänen huoltajansa eivät tahdo palkitun koko nimeä julkaistavaksi, tulee heidän ilmoittaa siitä kilpailun Järjestäjälle. Tämä ei kuitenkaan estä palkinnon saamista.